Cách Tính Diện Tích

Mỗi Nhà thầu có thể có cách tính khác nhau, tùy thuộc vào Quy mô, Kiến trúc và Hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH

1. Phần tầng hầm:

- Tầng hầm có độ sâu S ≤ 1.5 m so với code vỉa hè: tính 150% diện tích.

- Tầng hầm có độ sâu từ 1.5 < S ≤ 2.0 m so với code vỉa hè: tính 170% diện tích.

- Tầng hầm có độ sâu lớn hơn S > 2.0 m so với code vỉa hè: tính 200% diện tích.

 

2. Phần móng (không bao gồm công tác xử lý móng):

- Móng băng: phần móng tính 20% diện tích tầng trệt.

- Móng bè: phần móng tính 50% diện tích tầng trệt.

- Móng đài cọc hoặc móng đơn: phần móng không tính.

 

3. Phần nhà:

- Phần diện tích có mái che: tính 100% diện tích (trệt, lửng, các tầng lầu, sân thượng có mái che).

- Phần diện tích không có mái che (ngoại trừ sân trước và sân sau): tính từ 30% - 50% diện tích (sân thượng không mái che, sân phơi, lam BTCT).

- Ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích ≤ 8m2: tính 100% diện tích.

- Ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích > 8m2: tính 50% diện tích.

- Khu vực cầu thang: tính 100% diện tích.

 

4. Phần Mái:

- Mái BTCT: tính 30% - 50% diện tích.

- Mái tole: tính 20% diện tích mái (bao gồm toàn bộ xà gồ sắt và tole lợp) và tính theo mặt nghiêng.

- Mái ngói, kèo sắt: tính 70% diện tích mái (bao gồm toàn bộ khung kèo và ngói lợp) và tính theo mặt nghiêng.

- Mái BTCT dán (lợp) ngói: tính 100% diện tích (bao gồm hệ litô và ngói lợp) và tính theo mặt nghiêng.

 

5. Sân trước và sân sau: tùy theo quy mô và kiến trúc, tính 30% - 50% diện tích.

 

 

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH

Like facebook

Bản đồ

Tỷ giá

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày :
Mã NTMuaCKBán

Thống kê

Số người đang online: 3
Số truy cập hôm nay: 102
Tổng số người truy cập: 461882

Liên kết

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng : 28/5/2022
Giờ : 4:50:8

Nhận email